Om företaget

idag är vi 6st medarbetare men vår organisation har behovet av flera.

Vi har idag ett antal fantastiska samarbetspartners men vi vill gärna stifta bekantskap med några fler.

Historia

Menco AB startades 2006. Fokus låg då på installation av fastighetsnät, höghöjdsarbeten och installation av telekomutrustning åt mobiloperatörer.

Under 2009 breddades verksamheten med affärsområdet konsult som arbetar med utveckling av kundunik programvara och webb-baserade lösningar.

Under 2016 renodlades företaget till en ren installationsverksamhet inom data, fiber och inomhuslösningar för mobiltelefoni.

Övrig verksamhet

Menco AB äger och driver även ett kontorshotell i Jakobsberg Innovationsforum i Järfälla AB, som har inriktningen på att skapa förutsättningar för samarbete och nya affärsrelationer mellan företagare.

VD

Bolagets vd är Robert Edman
Tel 0735 16 63 10

Om Menco AB